Kiinteistö- ja asuntokauppariitojen asiantuntija

Asianajotoimisto Mauri Helkkula tarjoaa asiantuntevaa palvelua useilla eri oikeudenaloilla. Pääasiallisia osaamisalueitamme ovat:

Kiinteistö- ja asuntokauppariidat Kiinteistönvälittäjän vastuu Muu kiinteistö- ja rakennusjuridiikka

  • Kiinteistö- ja asuntokauppariidat
  • Kiinteistönvälittäjän vastuu
  • Muu kiinteistö- ja rakennusjuridiikka

Sopimusoikeus Vahingonkorvausoikeus Yhtiöoikeus

  • Sopimusoikeus
  • Vahingonkorvausoikeus
  • Yhtiöoikeus

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Asuntokauppa- ja kiinteistöoikeus

Asunto- ja kiinteistökaupan oikeusjuttujen hoitaminen on vaativaa, minkä vuoksi se edellyttää suurta ammattitaitoa ja kokemusta. Mauri Helkkula on toiminut kiinteistönvälittäjänä vuosina 1982–1993 Huoneistokeskus Oy:ssä kaupallisteollisella osastolla. Vuodesta 1993 tähän päivään asti hän on hoitanut asiamiehenä pääasiassa asuntokauppariitoja hyvällä menestyksellä edustaen sekä myyjää, ostajaa että välittäjää.

Olemme onnistuneet neuvottelemaan suurimman osan jutuista sovintoon, mihin molemmat osapuolet ovat olleet tyytyväisiä. On mahdollista käyttää myös asianajajaliiton sovintomenettelyä. Osa jutuista on hoidettu oikeudessa käräjäoikeuden tuomioon saakka, ja osaa on käsitelty vielä hovioikeudessakin.

Konsultoimme ostajaa, myyjää sekä tarvittaessa kiinteistönvälittäjää siten, että kaupantekovaiheessa riidan mahdollisuus on minimoitu. Neuvomme hankkimaan tai hankimme tarvittavat asiakirjat. Laadimme kauppakirjan ja hankimme kaupanvahvistajan. Jos kyseessä on kaupan purku, laadimme purkukirjan ja suoritamme siihen liittyvät toimenpiteet.

Edustajanne kiinteistö- ja asuntokauppariidoissa

Jos tekemänne kauppa on aiheuttanut riidan, edustamme teitä sovintoneuvotteluissa ja mahdollisessa oikeudenkäynnissä tai kuluttajariitalautakunnassa. Meillä on hyvät suhteet päteviin kuntotarkastajiin ja rakennusteknisiin ammattilaisiin. Heidän joukostaan valitsemme asiantuntijan, jonka avulla pyrimme voittamaan jutun tai saaman aikaan teille edullisen sovintosopimuksen.

Osapuolten vastuut ja oikeudet

Myyjä vastaa asunto- ja kiinteistökaupan virheistä, myös salaisista virheistä. Salainen virhe on sellainen, josta kumpikaan osapuoli ei tiennyt ennen kaupantekoa. Ensin on tutkittava, onko kaupan kohteessa ylipäänsä virhe. Sen jälkeen selvitetään, paljonko virheen korjaaminen maksaa. Myyjä on velvollinen korvaamaan virheestä sellaisen osan, että virheellisestä kiinteistöstä lopulta maksettu kauppahinta vastaa sitä arvoa, jota ennen kauppaa käytyjen keskustelujen jälkeen ostajalla oli oikeus edellyttää kerrotun ikäiseltä kiinteistöltä (tai osakehuoneistolta). Osakehuoneiston ollessa kyseessä täytyy keskustella myös taloyhtiön kanssa.

Ostaja voi hakea myyjältä hinnanalennusta, vahingonkorvausta tai kaupan purkua riippuen siitä, kuinka olennainen virhe on. Vahingonkorvauksen menestyksekäs vaatiminen edellyttää myyjän tuottamusta eli useimmiten sitä, että myyjä on ennen kauppaa tiennyt virheestä, muttei ole kertonut siitä tai on antanut virheellistä tietoa (tiedoksiantovirhe).

Kiinteistönvälittäjältä haetaan vahingonkorvausta, mikäli hän on toiminut huolimattomasti kaupan teon yhteydessä ja siitä on aiheutunut ostajalle tai myyjälle vahinkoa.

Mm. yllä mainittujen asioiden punninnassa tarvitaan näihin asioihin erikoistunutta kokenutta juristia.

Omakotikaupat, asunto-osakekaupat ja vapaa-ajan asunnot

Hoidamme asianne sekä omakotikaupoissa että asunto-osakekaupoissa. Myös vapaa-ajan asuntoja eli kesämökkejä koskevia riitoja olemme hoitaneet runsaasti. Mikäli teillä on tällainen riita, kuuluu se ydinosaamisalueeseemme.

Toteuttaakseen oikeutensa ja saattaakseen myyjän virhevastuuseen ostajan on reklamoitava ja tehtävä virheilmoitus kyseisestä virheestä viipymättä joko virheen havaittuaan tai siitä hetkestä, kun virhe olisi pitänyt havaita. Kun kyse on osakekaupasta, reklamaatio on tehtävä viimeistään 2 vuoden kuluessa kaupanteosta. Kiinteistökauppatapauksessa mainittu takaraja on 5 vuotta. Mikäli ostaja laiminlyö reklamaatiovelvollisuutensa, hän menettää oikeutensa vedota virheeseen.

Muut oikeudenalat

Mauri Helkkula

Rakennusurakkaoikeus

Meillä on kokemusta myös rakennusurakkariidoista. Oletpa tilaaja tai urakoitsija, hoidamme asiasi. Useimmiten kyse on siitä, että urakoitsija tekee huonoa tai puutteellista työtä tai viivästyy sovitusta aikataulusta tai molemmista. Toinen merkittävä ryhmä ovat laskutusriidat.

Muu kiinteistöoikeus

Tämä ryhmä sisältää mm. taloyhtiökiistat, jotka ovat useimmiten taloyhtiön ja osakkaan välisiä. Valtaosa näistä on osakehuoneiston kunnossapitoon liittyviä riitoja. Huoneenvuokraoikeus on myös yksi merkittävä kiinteistöoikeusala.

Sopimusoikeus

Hoidamme kaikenlaisia sopimusoikeudellisia riitoja ja laadimme sopimuksia. Tämä tapahtuu siis myös muilla oikeudenaloilla kuin kiinteistöoikeudessa. Laadittavista sopimuksista mainittakoon esimerkkeinä testamentit, avoehtosopimukset, ositussopimukset ja perinnönjakosopimukset.

Vahingonkorvausoikeus

Edustamme henkilöitä ja yrityksiä myös muissa vahingonkorvausriidoissa kuin kiinteistö- ja asunto-osakekauppoihin liittyvissä riidoissa, kuten kuluttajariidoissa ja potilasvahinkoriidoissa. Hoidamme näitä sekä vahinkoa kärsineen osapuolen puolesta että sen osapuolen edustajana, jolta vahinkoa vaaditaan.

Avioliitto- ja perintöoikeus

Osaamisalueeseemme kuuluvat myös ositusriidat ja kaikki perillisten kesken syntyvät riidat.

Mikäli teillä on oikeusturvavakuutus (esim. kotivakuutuksen yhteydessä), korvaa vakuutus osan asianajopalkkiosta.

Mikäli olette Suomen Omakotiliiton jäsen, saatte alennusta palkkiosta 15 %, kuitenkin enintään 300 euroa.