Kiinteistöoikeus ja muut asianajopalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme pitkään kokemukseen ja ammattitaitoon perustuvaa luotettavaa ja laadukasta oikeudellista palvelua. Mauri Helkkula on Suomen Asianajajaliiton jäsen.

Asianajaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan lakia ja hyvää asianajotapaa. Tähän liittyvät ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset löydätte Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

Päätoimialojamme ovat

Asuntokauppaoikeus Kiinteistökauppa- ja muu kiinteistöoikeus Rakennusurakkaoikeus Asunto-osakeyhtiöoikeus Sopimusoikeus

  • Asuntokauppaoikeus
  • Kiinteistökauppa- ja muu kiinteistöoikeus
  • Rakennusurakkaoikeus
  • Asunto-osakeyhtiöoikeus
  • Sopimusoikeus
  • Vahingonkorvausoikeus
  • Yhtiöoikeus

Riita-asioiden ratkaisu ja konsultointi

Mauri Helkkula

Hoidamme asuntokauppa-, kiinteistökauppa- ja rakennusurakkariidat sekä niihin liittyvän konsultoinnin. Avustamme kauppa- ja sovintoneuvotteluissa.

Riitojen sovinnollinen ratkaiseminen ja asiakkaan kulujen minimoiminen on johtava periaatteemme. Oikeudenkäynti ja oikeuden ratkaisun hakeminen on toisinaan ainoa mahdollinen ja perusteltu menettely riidan ratkaisemiseksi. Toimistomme hoitaa jatkuvasti myös täysimittaisia ja laajoja oikeudenkäyntejä.

Veloitusperuste

Pääasiallinen veloitusperusteemme on aikaan perustuva (tuntiveloitus). Tuntiveloituksemme on 200–300 euroa + ALV riippuen mm. toimeksiannon kiireellisyydestä, laajuudesta, vaativuudesta tai merkittävyydestä. Toimeksiannosta aiheutuneet suoranaiset kulut veloitetaan erikseen. Sen sijaan toimiston yleiskuluja ei veloiteta erikseen.

Alustava puhelinneuvottelu on maksuton. Ota yhteyttä ja kysy lisää!